Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo tài khoản phân quyền người dùng?

Ảnh đại diện
Đoàn Hồng

Em vào thiết lập| Người dùng| Tạo . Sau khi thêm tài khoản người dùng. Làm cách nào TK mới tạo vào đăng nhập sử dụng được. Ktra mail không có xác nhận TK.
Các Tk mới tạo người dùng mới lại nằm trong mục khách hàng
ADmin tư vấn em cách tạo tài khoản phân quyền người dùng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

@ Hồng,

Trong phầm mềm Odoo, các đối tượng liên quan đến con người (nhân viên trong công ty, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan nhà nước, …. => tất cả các đối tượng liên quan đến các phát sinh về tài chính cũng như thông tin liên lạc) đều được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu là đối tác khách hàng.

Do đó các tài khoản người dùng bạn tạo ra sẽ nằm trong phần khách hàng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tu Tran
Best Answer

Tạo xong bạn đã đặt Mật khẩu cho nó chưa ? Kích vào tên TK mới và bấm vào mục Thay đổi mật khẩu (tức là tạo 1 cái MK cho nó ấy)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.