Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo Phiếu Lương

Dear Anh,

Hiện Em đang tạo phiếu lương trên Odoo nhưng khi cấu hình bảng lương và tạo phiếu lương thì hệ thống báo lỗi.

Anh vui lòng hướng dẫn cách khắc phục.

Thanks

Tạo Phiếu Lương trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Nguyen Van Hoa
Best Answer

Bạn xem ở đây có phải không?

https://www.erponline.vn/vi/discussions/odoo-8-l%E1%BB%97i-date_from-v%C3%A0-date_to-trong-ph%E1%BA%A7n-payslip

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Theo như fiel đính kèm thì lỗi là do bạn nhập giá trị trường 'Đến ngày' nhỏ hơn giá trị trường 'Từ ngày'. Bạn thử chỉnh lại 2 giá trị ngày tháng cho hợp lệ, xem còn lỗi đó không bạn?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Sau khi thao tác như vậy bạn vẫn gặp lỗi đó à? Bạn thử tắt đi rồi tạo lại xem?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh Thư
Best Answer

Mình đã kiểm tra rất kỹ phần chu kỳ từ ngày đầu chấm công đến ngày cuối chốt công.
Ví dụ: 26/11/2014 - 25/12/2014
Vẫn đảm bảo yêu cầu "giá trị trường 'Đến ngày' nhỏ hơn giá trị trường 'Từ ngày'.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn Thư SGT phải không? Nếu còn thao tác đúng mà vẫn gặp lỗi thì bạn có thể chuyển thông tin Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống của bạn để bộ phận hỗ trợ hỗ trợ kỹ thuật của ERPOnline có thể đăng nhập và tìm nguyên nhân.
P/S: khi bạn Phản hồi ở đây, bạn sẽ nhìn thấy tab có tên Site Details (có biểu tượng chìa khóa), bạn nhập thông tin vào đó (chỉ bạn và bộ phận hỗ trợ kỹ thuật mới thấy nên có thể yên tâm về an ninh). Bạn có thể đổi mật khẩu khác để chuyển lên đây, xử lý xong lại đổi về mật khẩu cũ. Khi nào cần hỗ trợ lại đổi về mật khẩu chuyên xài cho hỗ trợ ^_^

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.