Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Chào bạn, Mình tạo thêm người dùng mà báo lỗi bạn không thể có 2 người dùng cùng tên đăng nhập trong khi đó trong danh sách người dùng không có người dùng đó.

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Chắc chắn danh sách của bác có nó mới báo thế. Bác lưu ý, khi bác xem danh sách người dùng thì chưa hẳn đó đã là tất cả người dùng có trong hệ thống của bác. Mặc định nó gắn bộ lọc "Regular Users Only (no share user)" nên nhiều người dùng sẽ bị ẩn đi. Bác bỏ bộ lọc đó đi sẽ thấy gần hết danh sách người dùng.

Mình nói là gần hết bởi vì bỏ bộ lọc này đi thì những người dùng bị vô hiệu cũng vẫn không hiện ra. Muốn tìm những người bị ẩn thì có thể lọc với tiêu chí Có hiệu lực 'is false'

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.