Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Chào bạn, Mình tạo thêm người dùng mà báo lỗi bạn không thể có 2 người dùng cùng tên đăng nhập trong khi đó trong danh sách người dùng không có người dùng đó.

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Chắc chắn danh sách của bác có nó mới báo thế. Bác lưu ý, khi bác xem danh sách người dùng thì chưa hẳn đó đã là tất cả người dùng có trong hệ thống của bác. Mặc định nó gắn bộ lọc "Regular Users Only (no share user)" nên nhiều người dùng sẽ bị ẩn đi. Bác bỏ bộ lọc đó đi sẽ thấy gần hết danh sách người dùng.

Mình nói là gần hết bởi vì bỏ bộ lọc này đi thì những người dùng bị vô hiệu cũng vẫn không hiện ra. Muốn tìm những người bị ẩn thì có thể lọc với tiêu chí Có hiệu lực 'is false'

Tạo người dùng báo lỗi có 2 người sử dụng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ