Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo mã TK kế toán báo lỗi "Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty!"

Ảnh đại diện
Phạm Kiều

Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
Phạm Kiều viết:

Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Chào bạn!

Trường hợp lỗi của bạn là do bạn đang tạo 2 tài khoản kế toán có cùng mã.
Ví dụ: Bạn tạo 1 mã TK 112111 cho ngân hàng BIDV và bạn tạo thêm 1 mã TK 112111 cho ngân hàng ACB. Như vậy hệ thống sẽ không nhận cùng lúc 1 TK với 2 ngân hàng khác nhau được.
Vì thế bạn có thể đổi mã TK khác đi là ok! :)

Chúc thành công!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.