Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo mã TK kế toán báo lỗi "Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty!"

Ảnh đại diện
Phạm Kiều

Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Bài trả lời tốt nhất
Phạm Kiều viết:

Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Chào bạn!

Trường hợp lỗi của bạn là do bạn đang tạo 2 tài khoản kế toán có cùng mã.
Ví dụ: Bạn tạo 1 mã TK 112111 cho ngân hàng BIDV và bạn tạo thêm 1 mã TK 112111 cho ngân hàng ACB. Như vậy hệ thống sẽ không nhận cùng lúc 1 TK với 2 ngân hàng khác nhau được.
Vì thế bạn có thể đổi mã TK khác đi là ok! :)

Chúc thành công!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ