Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo mã sản phẩm

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Hi,

Mình muốn hỏi về quản lý sản phẩm theo mua/bán theo lô và hạn sử dụng.

Bán hết mình nhập hàng tiếp sẽ có trường hợp, lô & hạn sử dụng có thể cùng có thể khác

Trong phần tạo sản phẩm có các thông tin quản lý
Tuổi thọ Sản phẩm
730
Thời gian Sử dụng Sản phẩm
365
Thời gian Loại bỏ Sản phẩm
30
Thời gian Cảnh báo Sản phẩm 90

Phần này được hiểu la` thời gian + thêm vào thời gian trong phần quản lý lô/series không bạn.?

Mình chưa rõ lắm phần kê khai thông tin này khi khởi tạo mã sản phẩm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh
Best Answer

Okie, mình thấy phần quản lý lot/series và ngày hết hạn của sản phẩm rồi, thanks David nhiều. :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Khi bạn đã định nghĩa mấy thứ đó cho sản phẩm thì nếu bạn tạo lot/serial, Odoo nó sẽ lấy số ngày được thiết lập đó và cộng thêm ngày hiện hành để tạo thành các ngày cho lot/serial. Đơn giản vậy thôi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.