Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo lệnh sản xuất cho sản phẩm đã báo giá

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Cho mình hỏi:
- Lúc bán hàng mình có tạo báo giá mới và trong báo giá mới đó mình tạo một sản phẩm mới rồi gửi giá cho khách hàng, khách hàng đã ok rồi.
- Sau đó mình chuyển qua tạo lệnh sản xuất thì không gọi được sản phẩm đã báo giá. Mình đã thay đổi kiểu sản phẩm thành "sản phẩm có thể lưu kho" rồi nhưng vẫn không tạo được lệnh sản xuất cho sản phẩm này.
mọi người xem giúp mình cần phải cài đặt sản phẩm này như thế nào để có thể tạo được lệnh sản xuất ạ

Tạo lệnh sản xuất cho sản phẩm đã báo giá

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Có thể bạn chưa tạo BoM (định mức nguyên liệu) cho sản phẩm đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu
Best Answer

Cảm ơn anh! đúng rồi ạ, em tạo BOM xong là có thể gọi được sản phẩm này trong lệnh sản xuất ạ! cảm ơn anh

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.