Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo khảo sát và câu trả lời

Ảnh đại diện
Uyên Thái

Khi em tạo khảo sát mới trong odoo thì không nhập được các trường như Tiêu đề trang và câu hỏi, lúc lưu lại thì hiện lên lỗi sau dù em đã được cấp quyền quản trị module Marketing.
AccessError

Rất tiếc, bạn không được phép tạo loại tài liệu này. Chỉ người dùng được cấp phép truy cập vào các đối tượng dưới đây mới được phép thực hiện:
- Human Resources/Manager
- Survey / Manager
- Human Resources/Officer

(Document model: survey.survey)

Bên cạnh đó em không tạo được câu hỏi và câu trả lời trong khảo sát. Ai có thể giải đáp thắc mắc này giúp em dược không ạ? Thanks all

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.