Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tạo khách hàng

Ảnh đại diện
Thảo

Nhờ giúp mình giải thích vì sao khi tạo khách hàng thì hệ thống yêu cầu phải nhập dữ liệu khoản thu khoản chi thì mới cho lưu???

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
THẢO viết:

Nhờ giúp mình giải thích vì sao khi tạo khách hàng thì hệ thống yêu cầu phải nhập dữ liệu khoản thu khoản chi thì mới cho lưu???


Chào bạn,

Vấn đề này là do khi tạo mới một đối tác phải gắn với tài khoản phải thu, phải trả đã được tích hợp với hệ thống tài khoản của thông tư 200 để theo dõi được công nợ. Việc này đã được cấu hình sẵn khi bạn download module Chart of account của Việt Nam. Ngoài ra bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại link sau để khắc phục lỗi: https://www.erponline.vn/vi/discussions/hi%E1%BB%87n-t%E1%BA%A1i-em-%C4%91ang-m%E1%BA%AFc-l%E1%BB%97i-nh%C6%B0-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Làm gì có chuyện đó bạn? Chỉ có là bạn phải khai báo tài khoản phải thu phải trả để phần mềm tự động hạch toán công nợ vào tài khoản được khai báo thôi.
Thường thì các tài khoản này đã được để mặc định để bạn không phải nhập thêm một khi bạn đã thiết lập hoạch đồ kế toán cho phân hệ Kế toán. Nếu bạn chưa cài, hãy vào Ứng dụng, tìm đến module Vietnam Chart of Accounts, cài nó lên. Sau đó vào Kế toán > Thiết lập rồi chọn VN - Chart of Accounts

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.