Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo hướng dẫn chuyển khoản trong Invoice/SO

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Xin chào,

Công ty mình có nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau (nhiều tiền tệ khác nhau). Ví dụ KH A sẽ được gửi hướng dẫn chuyển khoản vào TK 1, KH B sẽ được gửi hướng dẫn chuyển khoản vào TK 2, tuỳ thuộc vào từng khách hàng và khi tạo SO/Invoice.

Vậy, mình muốn thể hiện nội dung này (free text cũng được) vào SO / Invoice khi xuất file PDF thì làm thế nào? Vui lòng hướng dẫn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Anh có thể nhập thông tin đó vào trường Terms & Conditions trên SO/Invoice. Dĩ nhiên, do không có quy tắc xác định khách hàng nào thì thanh toán vào tài khoản nào nên rõ ràng việc này anh sẽ phải làm thủ công đối với từng khách hàng.

Nếu việc chuyển vào tài khoản nào là không thành vấn đề thì anh nên làm như sau:
1. Thiết lập các tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản ứng với một Account Journal kiểu Bank
2. Thiết lập các Payment Acquirers ứng với từng tài khoản ngân hàng. Anh có thể cấu hình để thêm các đoạn text hướng dẫn thanh toán đối với Payment Acquirer ở trường Pending Message hoặc/và Thanks Message của chúng.
3. Khi khách hàng thanh toán (ở customer portal), họ có thể lựa chọn tài khoản.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.