Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo đơn vị tính cho sản phẩm trên phần mềm ERPOnline

Ảnh đại diện
Lam Thanh

Tôi không tìm thấy phần tạo đơn vị tính ở đâu? Tôi muốn bán theo đơn vị là thùng gồm 24 lon coca và lốc gồm 6 lon coca thì tôi thực hiện như thế nào trong phần mềm?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Chào bạn, đối với mỗi loại sản phẩm thì ERPOnline/Odoo hỗ trợ tính năng giúp người dùng có thể thiết lập các đơn vị tính khác nhau ngoài cái đơn vị cơ bản phục vụ cho nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp.

Để có thể kích hoạt tính năng này thì người dùng thực hiện những thao tác sau:Tại đây người dùng sẽ tự tạo một đơn vị tính theo quy tắc riêng:


  • Đơn vị tính: tên đơn vị người dùng muốn tạo

  • Nhóm: thuộc nhóm đơn vị nào như khối lượng, thể tích,..

  • Kiểu: đơn vị người dùng muốn tạo lớn hơn, nhỏ hơn hay là đơn vị gốc của nhóm này

  • Tỉ lệ: đơn vị tạo ra này có tỉ lệ bằng bao nhiêu lần đơn vị gốc

  • Độ chính xác làm tròn: bằng 1 khi đơn vị gốc này không thể chia nhỏ được nữa.

Theo đề bài bạn đã đưa ra thì ta quy ước 1 lon Coca Cola tương đương với 1 đơn vị và coi đó là một đơn vị gốc để thiết lập nên đơn vị mới là Thùng và Lốc. 

Sau khi hoàn thành thiết lập đơn vị mới, ta có thể trực tiếp vào phần Mua hàng để tạo một đơn giá.

Khi lựa chọn sản phẩm Coca Cola với đơn vị tính là Lốc thì hệ thống sẽ tự động tính giá của một lốc tương đương với tỷ lệ đã thiết lập trước đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.