Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tạo bút toán kết

Ảnh đại diện
Hân Phạm
Cuối kỳ kế toán hệ thống sẽ tự tạo bút toán kết chuyển hay phải tạo ở đâu nhỉ?
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Bút toán kết chuyển cuối kỳ không được tự động thực hiện. Để kết chuyển số dư cuối kỳ, bạn truy cập Kế toán >> Kế toán >> Kết chuyển số dư tài khoản
Chọn Tạo: Chọn ngày thực hiện kết chuyển, quy tắc thực hiện kết chuyển >> Lưu lại >> Xác nhận phiếu kết chuyển

ERPOnline đã có bài viết hướng dẫn rất chi tiết nghiệp vụ này, bạn tham khảo thêm tại:Kết chuyển số dư cuối kỳ
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ