Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Tạo bộ lọc ngày hiện tại

Dear all,

Mình muốn thiết lập một bộ lọc ngày hiện tại thay vì mỗi lần như thế ta phải vào tìm kiếm nâng cao => ngày = > bằng => chọn vào lịch lấy ngày hiện tại như vậy quá nhiều bước.

Mong các cao thủ chỉ giáo

Thanks

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Bạn định làm bộ lọc cho chỗ nào? Nếu là hóa đơn thì có thể làm như sau:

  1. Kích hoạt chế độ developer
  2. Chuyển đến danh sách hóa đơn.
  3. Ở cái ô Debug View, bạn chọn "Quản lý bộ lọc" ở danh sách sổ xuống
  4. Bấm nút Tạo mới để tạo mới một bộ lọc. Giả sử mình muốn tạo bộ lọc để tìm những hóa đơn được tạo vào ngày hôm nay thì mình điền thông tin như sau:
  5. - Tên bộ lọc: Hóa đơn tạo hôm nay - Mô hình: Invoice (gõ chữ I để tìm cho nhanh cái này) - Miền: [['date_invoice','=',time.strftime('%Y-%m-%d')]] - Các trường khác để như mặc định - Lưu lại và thoát chế độ developer (chế độ này làm chậm phần mềm vì nó phải nạp thêm rất nhiều thông tin)
Bạn làm thử và cho mình biết kết qủa. Mình chưa kiểm thử nhưng chắc sẽ hoạt động tốt.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.