Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo bảng lương hàng loạt cho nhiều nhân viên

Ảnh đại diện
Thu Lê

Chào các anh chị

Anh chị nào công ty đông nhân viên cho em hỏi với

Hiện em đang phải tạo bảng lương cho từng nhân viên một, mà đợt này nhân viên đông lên, em mất nhiều thời gian quá. Anh chị nào biết cách tạo bảng lương hàng loạt thì bảo em cách với.

Em cảm ơn trước nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer

Chào bạn,

Thay vì việc tạo Phiếu lương cho từng nhân viên, Odoo có chức năng giúp bạn có thể tạo phiếu lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty, hoặc theo từng phòng ban, hoặc tùy chọn danh sách những nhân viên mong muốn bằng cách truy cập module Bảng lương và thao tác chi tiết như sau:
1. Tại menu Phiếu lương, chọn Bảng lương -> chọn nút Tạo để tạo ra một Bảng lương mới


2. Đặt tên cho Bảng lương và chọn khoảng thời gian để tính lương sau đó ấn Lưu - Chọn nút Tạo Phiếu lương, tại đây sau khi ấn vào nút Thêm một dòng, một cửa sổ danh sách những nhân viên hiện hành được hiện ra để bạn có thể chọn toàn bộ nhân viên hoặc chọn những nhân viên theo mong muốn


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.