Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tạo 1 lệnh tái cung cung cho thành phẫm , HT tự động tạo lệnh sx và mua đúng theo qui trình Bom và cung ứng theo MTO. nhưng làm sao để lệnh sx có thể tự động trừ tồn khi sp đó còn tồn không

xử lý như thế nào . thanks


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ