Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạm ứng tiền cho nhân công

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Chào bạn, Mình muốn tạm ứng tiền cho nhân công, đội thi công thì làm thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Nếu là nhân công thuê ngoài thì bạn vẫn thực hiện bằng chức Thanh toán nhà cung cấp như bình thường rồi đối soát sau.
Nếu là nhân công của công ty bạn có thể làm như sau:
1. Tạo sổ nhật ký Tạm ứng với kiểu là kiểu Bank & Check hoặc Tiền mặt, Tài khoản là 141.
2. Khi tạm ứng thì vẫn dùng chức năng Thanh toán nhà cung cấp nhưng khi thanh toán thì chọn phương thức thanh toán là cái sổ nhật ký tạm ứng đó.
3. Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên thì có thể thông qua tài khoản 141, hoặc qua sổ nhật ký tạm ứng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.