Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạm ứng nhân viên

Ảnh đại diện
nga

add cho em hỏi là nếu em không được phân quyền nhìn thấy nhật ký biên lai ,thì khi em muốn tạm ứng cho một nhân viên nào đó em tạo một sổ nhật ký tạm ứng và vào luôn bút toán sổ nhật ký để tạo một bút toán tạm ứng có được không ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Nếu tạm ứng cho 1 vài người hoặc không phải người dùng ERPOnline thì có thể làm theo cách của bạn Liên.

Để hoàn chỉnh thì có thể cài module TO Employee Advance lên để có quy trình tạm ứng, quản lý tạm ứng; thanh quyết toán tạm ứng; Có trong kho ứng dụng đó - do ERPOnline phát triển!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Chào bạn,

Bạn làm luôn trong phần bút toán sổ nhật ký cũng được bạn ạ. Có điều nếu bạn muốn theo dõi các khoản tạm ứng cho nhân viên bằng tài khoản 141, nghĩa là bạn in sổ đối chiếu công nợ của nhân viên đó như sổ công nợ đối tác thì tài khoản 141 của bạn phải để Kiểu nội bộ là khoản phải thu giống tài khoản 1311.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.