Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tài khoản Kế toán quản trị và Nhân sự quản lý nhưng tại sao không tạo "tính toán lương" được 1 số nhân viên

Hi all,

Mình đang gặp lỗi khi tính toán lương cho 1 số nhân viên không được .
Admin thi làm OK , nhưng tài khoản user co 2 quyền Kế toán/ Quản lý và Nhân sự / Quản lý thì không làm được.

Lỗi:  The requested operation cannot be completed due to security restrictions. Please contact your system administrator.
(Document type: account.journal, Operation: read)

Thanks

Hoa

Phân quyền tạo phiếu lương trong ERP

Phân quyền tạo phiếu lương trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn Hoa,

Hiện tại việc phân quyền mặc định của Odoo chỉ cho phép người dùng là quản lý trực tiếp của người lao động đó (có quyền là officer bên module nhân sự) mới tạo phiếu lương. Theo nhu cầu của bạn thì bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

    Vào nhóm nhân sự / officer trong phần phân quyền người dùng (Hình 1): Tab Quy tắc, chọn đối tượng Phiếu lương. Sau đó xoá dòng quy tắc lọc ở phần quy tắc này như Hình 2. Tạo 1 nhóm mới và phân quyền nhu cầu của bạn, cũng có thể kế thừa các bộ quyền có sẵn và sửa theo ý của bạn.

Phương án 1 đơn giản nhưng sẽ mất đi những thiết lập mặc định của phần mềm. Sau này các trường hợp khác bạn muốn tham khảo cách phân quyền của phần mềm sẽ không có.

Phương án 2 có mất thời gian 1 chút nhưng linh hoạt và giữ được các bộ quyền mặc định của phần mềm.

Trường hợp phức tạp hơn bạn có thể gửi yêu cầu bên mình làm dịch vụ thiết lập cho bạn nhé!

Phân quyền tạo phiếu lương trong ERP

Phân quyền tạo phiếu lương trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.