Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tách sổ kế toán quản trị và tài chính

Ảnh đại diện
Nguyễn Nhung

Hi Bạn,

Bên mình đang nghiên cứu sản phẩm erponline. Mình muốn hỏi có thể tách bạch phần kế toán làm phần hành quản trị và thuế riêng được không?

Như ảnh màn hình phần mềm của mình đang truy cập chưa thấy các mục giá thành, kho, tài sản.. Cái này phải xem ở đâu hay phải đề xuất khi mua dịch vụ.

Thanks

Tách sổ kế toán quản trị và tài chính

Tách sổ kế toán quản trị và tài chính

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Bên mình đang nghiên cứu sản phẩm erponline. Mình muốn hỏi có thể tách bạch phần kế toán làm phần hành quản trị và thuế riêng được không?
Bạn cần vào phần Accounting > Configuration > Settings để kích hoạt tính năng kế toán quản trị. Bạn cần quyền admin để làm điều này.

Kế toán quản trị trong Odoo là một hệ thống chạy song song và tích hợp với kế toán tài chính. Việc tách sổ được hay không nó phụ thuộc vào sự thuần thục của kế toán trưởng đối với Odoo ERPOnline.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, sẽ nhàn nhã hơn nếu Odoo ERPOnline được dùng cho đúng mục đích mà nó được thiết kế: quản trị và hoạch định nguồn lực.

Như ảnh màn hình phần mềm của mình đang truy cập chưa thấy các mục giá thành, kho, tài sản…
Bạn phải cài các module tương ứng:
1. Giá thành sản xuất: cài module sản xuất
2. Giá thành dịch vụ: cài module timesheet
3. Kho: cài module kho
4. Tài sản: cài module tài sản
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.