Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tách data khách hàng của các user khác nhau

Hi all,

Hiện nay,Bên em có triển khai hệ thống CRM, tất cả mọi người nhập khách hàng mới đều bị gom tất vào và gây ra hiện tượng lẫn lộn vào nhau => khó kiểm soát.

Bây giờ em muốn mỗi User khác nhau khi nhập khách hàng mới sẽ chỉ nguyên user đó nhìn thấy.
Ví dụ: User 1 nhập 20 khách hàng vào hệ thống
User 2 nhập 10 Khách hàng vào hệ thông. => User 1 không được dùng và ko nhìn thấy các KH của User 2 và ngược lại.

Em cần vào chỗ nào để điều chỉnh?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

1. Kích hoạt chế độ phát triển
2. Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Bảo mật > Quy tắc bản ghi
3. Tạo bản ghi mới với với giá trị như hình đính kèm để có tác dụng toàn cục với mọi user toàn hệ thống. Nếu bạn muốn chỉ giới hạn việc này với nhóm users nào đó thì cần chọn nhóm ở đó. Lưu ý là các nhóm mà kế thừa nhóm được chọn cũng sẽ chịu ràng buộc bởi quy tắc này.

P/s: Nếu bạn cho biết sao bạn lại cho rằng mất kiểm soát thì mình có thể tư vấn cho bạn cách kiểm soát phù hợp thay vì "giải pháp" bạn đề ra.

Tách data khách hàng của các user khác nhau

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Thực tế, việc hạn chế truy cập danh sách khách hàng có nhiều bất cập. Ví dụ, bạn có khách hàng là Cty X được tạo bởi nhân viên bán "Nguyễn Văn A". Vào một ngày nào đó, Cty X liên lạc với công ty bạn và bạn nhân viên "Nguyễn Văn B" đứng ra tiếp nhận (hoặc được phân công, vì lý do nào đó), bạn này sẽ không nhìn thấy Cty X ở trong hệ thống và bạn ấy buộc phải tạo Cty X khác.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự cần hạn chế thì bạn cần xác định trước là đối tượng nào thì bị hạn chế, đối tượng nào không bị hạn chế. Ví dụ, bạn không thể hạn chế các bạn kế toán truy cập danh sách đối tác vì các bạn ấy phải làm rất nhiều việc liên quan đến đối tác (vd: hoá đơn, thanh toán, công nợ, v.v.). Bạn cũng không nên hạn chế việc truy cập cơ sở dữ liệu khách hàng đối với người quản lý bán hàng (trường bộ phận bán) hay thậm chí là Giám đốc công ty.

Giả sử, bạn chỉ muốn hạn chế với nhóm người dùng thuộc nhóm "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình" thì bạn có thể tạo 2 quy tắc:

  1. Quy tắc đầu tiên thiết lập như hình "Selection_017.png" đính kèm, để áp dụng cho nhóm "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình". Quy tắc này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cho các nhóm kế thừa nhóm này (cụ thể là các nhóm "Bán hàng / Người dùng: Tất cả Tài liệu" và "Bán hàng / Quản lý" ) nếu không có quy tắc 2 dưới đây.
  2. Quy tắc thứ 2 thiết lập như hình "Selection_018.png" đính kèm để ghi đè lên quy tắc đầu tiên, cho phép nhóm "Bán hàng / Người dùng: Tất cả Tài liệu" và các nhóm kế thừa nhóm này vẫn có thể thao tác bình thường với khách hàng như chưa hề có quy tắc 1

Tách data khách hàng của các user khác nhau

Tách data khách hàng của các user khác nhau

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Bài trả lời tốt nhất

Nếu để như quy tắc số 2 sẽ xuất hiện lỗi khi đăng nhập vào anh ạ. Lỗi 500 như hình bên dưới

Tách data khách hàng của các user khác nhau

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Bài trả lời tốt nhất

Đúng là Khi làm như này, người quản trị hệ thống cũng sẽ không nhìn thấy thông tin khách hàng. Anh tư vấn cho em với

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Bài trả lời tốt nhất

Em làm đc rồi, cảm ơn anh!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ