Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Submenu trong Website Odoo

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Xin chào,

Mình đang thiết lập website trong Odoo, hiện muốn thêm submenu (page) vào parent menu. Ví dụ: Introduction dưới page là About Us. Và hiện lên menu trên homepage, thì sẽ làm như thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Anh có thể sử dụng công cụ soạn thảo menu như minh hoạ các hình dưới đây

Submenu trong Website Odoo

Submenu trong Website Odoo

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.