Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Submenu trong Website Odoo

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Xin chào,

Mình đang thiết lập website trong Odoo, hiện muốn thêm submenu (page) vào parent menu. Ví dụ: Introduction dưới page là About Us. Và hiện lên menu trên homepage, thì sẽ làm như thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Anh có thể sử dụng công cụ soạn thảo menu như minh hoạ các hình dưới đây

Submenu trong Website Odoo

Submenu trong Website Odoo

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ