Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Sửa Mẫu báo giá khi in ra PDF

Theo gợi ý của bác David Tran về việc chỉnh sửa báo giá in ra PDF (Lỗi là nét kẻ trùng vào nội dung báo giá, lý do địa chỉ dài quá), mình có vào Thiết lập > Kỹ thuật > Hành động > Báo cáo.
Tìm đến Báo giá / Đơn hàng; vào Search associated QWeb views/ vào tiếp nữa thì ra cái trang đính kèm. Không biết tiếp theo là sửa thế nào ạ.

Sửa Mẫu báo giá khi in ra PDF

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Trong trường hợp này, anh cần chỉnh sửa Header chung của toàn bộ report trong hệ thống. Anh có thể truy cập vào menu Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Views, tìm kiếm theo từ khóa "external_layout_header" và Chỉnh sửa nội dung như sau:
Tìm đến đoạn code

<div class="col-xs-3">
   <div t-field="company.partner_id" t-field-options="{"widget": "contact", "fields": ["address", "name"], "no_marker": true}" style="border-bottom: 1px solid black;"></div>
</div>

Và sửa thành
<div class="col-xs-6">
   <div t-field="company.partner_id" t-field-options="{"widget": "contact", "fields": ["address", "name"], "no_marker": true}" style="border-bottom: 1px solid black;"></div>
</div>Sau khi lưu lại, anh thử tạo một báo giá mới và In thì sẽ thấy sự thay đổi của nó.

LƯU Ý: Một số mẫu in sau khi được in ra sẽ được lưu thành file đính kèm và lần sau khi anh in lại, hệ thống sẽ lấy đúng file đính kèm đó ra để in. Cho nên, mặc dù anh đã thay đổi mẫu nhưng khi in lại các báo giá, hóa đơn,… hệ thống vẫn không cập nhật mẫu mới mà vẫn lấy file đính kèm đã tạo lần đầu tiên.

Thân ái!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.