Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sử dụng phân hệ Asset

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi admin,
Cty mình có nhiều công trường thi coogn cùng lúc và mỗi công trình cần phải điều công cụ dụng cụ đến công trường và giao cho một cá nhân chịu trách nhiệm quản lý. Mình đã cài module asset nhưng không rõ cách sử dụng và chưa rõ Odoo có hỗ trợ việc này không.
Nhờ Ad vui lòng tư vấn giúp
Xin cám ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Asset trong Odoo là một khái niệm tài sản về mặt kế toán.
Về việc quản lý vật lý công cụ dụng cụ thì anh có thể sử dụng "HR - Equipments". Phân hệ này được thiết kế đơn giản, cho phép theo dõi bảo trì, sửa chữa, theo dõi luân chuyển. Tuy nhiên, vụ "theo dõi luân chuyển" vẫn còn khá sơ sài, đủ để quản lý ở mức giản đơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.