Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sử dụng nhiều domain email khác nhau trong Odoo

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Hiện tại mình muốn setup nhiều email với domain khác nhau cho 2 công ty trong Odoo ERP Online. Ví dụ: jobs@company1.com cho công ty 1, jobs@company2.com cho công ty 2, thì làm thế nào?

Tương tự với email notification từ mỗi công ty, làm thế nào để setup riêng email servers (incoming/outcoming) cho từng công ty?

Xin cám ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Hiện Odoo chưa có tính năng này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ