Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sử dụng nhiều domain email khác nhau trong Odoo

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Hiện tại mình muốn setup nhiều email với domain khác nhau cho 2 công ty trong Odoo ERP Online. Ví dụ: jobs@company1.com cho công ty 1, jobs@company2.com cho công ty 2, thì làm thế nào?

Tương tự với email notification từ mỗi công ty, làm thế nào để setup riêng email servers (incoming/outcoming) cho từng công ty?

Xin cám ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Hiện Odoo chưa có tính năng này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.