Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Số liệu kế toán không khớp nhau giữa các ngữ cảnh

Ảnh đại diện
SGT

Chuyên gia ơi, cho mình hỏi không biết vì sao mà số liệu trong bảng tổng hợp và chi tiết không khớp với nhau , hơn nữa tài khoản cha và tổng các tài khoản con cũng không khớp nhau (Như file đính kèm), cụ thể là tài khoản Tiền mặt?
Cảm ơn bạn nhiều!

Số liệu kế toán không khớp nhau giữa các ngữ cảnh

Số liệu kế toán không khớp nhau giữa các ngữ cảnh

Số liệu kế toán không khớp nhau giữa các ngữ cảnh

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear SGT,

Ở đây bạn có 2 vấn đề:

  1. Ảnh đính kèm 1 (BANG TK): Lý do là bạn đang để tài khoản 3311 là con của tài khoản 111 => 111 = 230.258.000 + 63.471.200 = 293.729.200
  2. Sự khác việt giữa ảnh đính kèm 2 (IN QUY) và ảnh đính kèm 3 (SO QUY): Lý do rất đơn giản là với ảnh 2 là bạn đang xem trực tiếp trên tài khoản mà không hề có bộ lọc nào cả, nghĩa là bao gồm cả những Bút toán chưa vào sổ. Ngược lại với ảnh 3 là bạn in ra từ một báo cáo mà đã bao gồm các bộ lọc như là Năm tài chính, Từ ngày đến ngày, Từ kỳ đến kỳ,… Trong đó có một điều kiện lọc mặc định đó là chỉ tính toán trên những Bút toán đã vào sổ. Đó là lý do dẫn đến sự khác việt giữa hai hình ảnh này.
P/S: Bạn lưu ý, với hỉnh anh đính kèm 1 và đính kèm 2 chỉ mang tính chất tham khảo vì đơn giản nó không hề có bộ lọc ở đây. Nghĩa là nó cứ cộng tổng tất cả các số liệu bao gồm những Bút toán chưa vào sổ và không có ngày tháng hay chu kỳ gì cả. Khi bạn muốn xem số liệu báo cáo thống kê bạn nên xem tại menu Báo cáo > Kế toán hoặc In các Báo cáo tài chính, Sổ cái, Sổ quỹ,… Vì những chức năng đó bạn mới có thể lọc theo các điều kiện như: Năm tài chính, Ngày tháng, Chu kỳ kế toán,… Lúc đó số liệu mà bạn nhận được mới hoàn toàn chính xác.

Thân ái!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.