Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho

Chào các chuyên gia.

Mình download bộ source code odoo tại https://github.com/tvtma/odoo nhưng khi cài đặt xong đến phần Accoutning Stock trên Product mình cái của mình không có phần này. Mặc dùng phần mua hàng mình đã chọn "Sử dụng phương pháp tình giá vốn 'Trung bình' hoặc 'Real Price' "

Mong các bạn giúp. Cảm ơn nhiều.

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Best Answer

Bạn kích hoạt chức năng "Bút toán kế toán tài chính cho mỗi dịch chuyển kho" chưa?

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Best Answer

Mình đã click vào đó rồi David Trần nhưng nó vẫn không hiện thị được

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Best Answer

Chào David Tran

Thanks nhiều sau khi tạo Sản phẩm chọn Product Type = Stockable Procduct thì ok rồi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Bạn thiết lập kiểu sản phẩm là kiểu Sản phẩm có thể lưu trữ (Stockable) chưa?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.