Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho

Chào các chuyên gia.

Mình download bộ source code odoo tại https://github.com/tvtma/odoo nhưng khi cài đặt xong đến phần Accoutning Stock trên Product mình cái của mình không có phần này. Mặc dùng phần mua hàng mình đã chọn "Sử dụng phương pháp tình giá vốn 'Trung bình' hoặc 'Real Price' "

Mong các bạn giúp. Cảm ơn nhiều.

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn kích hoạt chức năng "Bút toán kế toán tài chính cho mỗi dịch chuyển kho" chưa?

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Bài trả lời tốt nhất

Mình đã click vào đó rồi David Trần nhưng nó vẫn không hiện thị được

Setup Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Đình Sơn
Bài trả lời tốt nhất

Chào David Tran

Thanks nhiều sau khi tạo Sản phẩm chọn Product Type = Stockable Procduct thì ok rồi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn thiết lập kiểu sản phẩm là kiểu Sản phẩm có thể lưu trữ (Stockable) chưa?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ