Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sau khi đã nạp tiền vào hệ thống, làm thế nào để kích hoạt tài khoản?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Sau khi đã nạp tiền vào hệ thống, làm thế nào để kích hoạt tài khoản?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn đăng nhập vào bảng điều khiển ERP rồi tìm đến dịch vụ mà bạn đang dùng thử rồi bấm vào trang chi tiết của nó. Ở đó sẽ có chỗ để bạn thực hiện việc chuyển đổi gói dịch vụ.

Mình vừa kích hoạt dịch vụ cho bạn nhưng không được. Tìm nguyên nhân thì ra bạn nạp tiền USD (chắc bạn nạp tiền ở giao diện tiếng Anh).

Bạn có muốn mình hoàn lại khoản tiền đó không? Hoặc bạn sẽ phải mua dịch vụ phía bên trang tiếng Anh để dùng được số tiền này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ