Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sau khi đã nạp tiền vào hệ thống, làm thế nào để kích hoạt tài khoản?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Sau khi đã nạp tiền vào hệ thống, làm thế nào để kích hoạt tài khoản?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn đăng nhập vào bảng điều khiển ERP rồi tìm đến dịch vụ mà bạn đang dùng thử rồi bấm vào trang chi tiết của nó. Ở đó sẽ có chỗ để bạn thực hiện việc chuyển đổi gói dịch vụ.

Mình vừa kích hoạt dịch vụ cho bạn nhưng không được. Tìm nguyên nhân thì ra bạn nạp tiền USD (chắc bạn nạp tiền ở giao diện tiếng Anh).

Bạn có muốn mình hoàn lại khoản tiền đó không? Hoặc bạn sẽ phải mua dịch vụ phía bên trang tiếng Anh để dùng được số tiền này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.