Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Sản xuất] khi lệnh sản xuất được tao ra thì xuất hiện 2 lần dịch chuyển kho

Chào chuyên gia,

Mong các bạn giải đáp giúp mình. Khi mình tạo lệnh sản xuất thì nó xuất hiện 2 lần dịch chuyển kho cho 1 sản phẩm.
Không biết là do nguyên nhân gì. (như hình đính kèm). Bình thường thì nó sẽ lấy từ Stock -> Virtual production; Nhưng trường hợp mình là : Stock -> Kho Sản Xuât và Kho Sản Xuất -> Virtual production ( 2 luồng độc lập khác nhau)

1. Mình có tạo ra thêm 1 location là "Kho sản xuất"
2. Tuyến đường và quy tắc mua sắm cung ứng Mình giữ mặc định cho phần sản xuất.

Cảm ơn nhiều ạ.

Cấu hình dịch chuyển kho trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn kiểm tra lại phần Tuyến đường (Logistics Route). Đây là nơi "vẽ" đường cho hàng hoá. Bạn vẽ thế nào thì nó chạy thế đó.

Mặc định của Odoo thì có tuyến Sản xuất. Ở tuyến này, thì khi thực hiện tiêu thụ nguyên vật liệu, nguyên vật liệu sẽ được chuyển từ Stock vào Production, Thành phẩm sẽ chuyển theo chiều ngược lại. Ngoài ra, còn phụ thuộc khai báo địa điểm sản xuất ở Quy trình sản xuất và Hoạt động sản xuất.

Bạn có thể nghiên cứu thêm tài liệu ở dưới đây.

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/inventory/warehouse-management/incoming-shipments/choose-the-right-inventory-flow-to-handle-your-receipts.html

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/inventory/advanced-routes/understanding-pull-push-rules-in-supply-routes.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Cảm ơn chuyên gia, em đã làm theo và giải quyết được vấn đề.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.