Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sale/ Purchase Layout Print

Ảnh đại diện
Louis

Chào anh, chị
giao diện mình đang sữ dụng tiếng Anh. Khi Print Sale order ra pdf thì những tiêu đề nó thể hiện tiếng Anh là đúng rồi. Nhưng khi Print những Purchase Order hay Request for Quotation thì chỉ có ngôn ngữ Vietnam. Có cách nào chuyển đỗi qua tiếng anh đc ko ad?
Xin cảm ơn,

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Khi làm việc với các tàu liệu mà liên quan đến đối tác (đơn bán, mua, hóa đơn, rfq, v.v.) thì phần mềm nó sẽ in theo ngôn ngữ của đối tác đó.

Ví dụ, anh làm RFQ cho nhà cung cấp mà trên hồ sơ ncc đó anh đặt ngôn ngữ tiếng Anh thì khi in RFQ ra PDF, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ đc sử dụng, ko liên quan đến profile của chính anh đang dùng giao diện tiếng gì.

Tương tự, một ncc khác đc thiết lập với trường Ngôn ngữ là Tiếng Việt thì cho dù anh đang dùng giao diện tiếng Anh, phần mềm cũng sẽ in RFQ bằng tiếng Việt.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.