Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Restore dữ liệu từ một bản backup nằm trên máy khách.

Hiện tại ErpOnline hỗ trợ backup và restore dữ liệu từ các bản backup ĐANG NẰM TRÊN server của ErpOnline.
Các bản backup đó có thể được download và lưu trữ tại máy cá nhân.
Bây giờ mình muốn restore dữ liệu từ các bản backup từ máy cá nhân lên ErpOnline thì phải làm sao ạ.
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cái này phải làm bằng… cơm chứ chưa tự động hoá bác ạ :p
Nếu bác có nhu cầu này, bác gửi yêu cầu bằng email đến đội hỗ trợ kỹ thuật của ERPOnline. Sau khi có người phụ trách, bác gửi bản sao lưu cho người phụ trách đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.