Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Report cho odoo 10. Hàm ? cho phép làm trường số thứ tự?

Ảnh đại diện
Lê Văn Quý

Chào cả nhà, Hiện tại mình đang làm report cho odoo 10, và đang mắc vào 1 chỗ về số thứ tự. Xin hỏi có hàm nào trong odoo để tạo báo cáo hỗ trợ trường STT chạy tự động tăng không ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.