Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quy trình tạm ứng theo P.O.

Ảnh đại diện
Louis

Chào Erponline,
Cho mình hỏi thao tát thết nào cho việc tạm ứng tiền cho 1 purchase order. Ví dụ như 1 nhà cung cấp dịch vụ, sao khi confirm P.O phải tạm ứng trước 30%. Về module kế toán thì mình tạo ra hóa đơn với unit là 0.3 đi rồi có thể tạo thêm hóa đơn là 0.7 = unit khi hoàn tất.. nhưng việc compute của thuế GTGT thì như thế nào ? chẳng lẽ phải manual cho hóa đơn 0.3 bằng 0.. và khi tạo hóa đơn 0.7 còn lại thì phải tự tay chỉnh sữa số thuế GTGT ?
Cảm ơn sự hổ trợ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào anh,
Trước khi thảo luận xem phần mềm theo tác thế nào thì em sẽ chỉ ra vấn đề về phần nghiệp vụ hóa đơn và thanh toán trước anh nhé.
Anh mua của nhà cung cấp 1 đơn có giá trị 100 triệu và 10 triệu tiền thuế GTGT. Khi nhà cung cấp xuất cho anh hóa đơn sẽ là

  • Tiền hàng: 100.000.000đ : Nợ 156/Có 331
  • VAt 10%: 10.000.000đ : Nợ 333/Có 331
  • Tổng: 110.000.000đ

Và công nợ anh phải trả nhà cung cấp là 110.000.000đ (Được ghi nhận tại bên có tk 331 ở trên). Anh có thể trả họ 1 lần hoặc nhiều lần. Lúc này khi anh thanh toán thì về nghiệp vụ không quan tâm tiền đó anh trả là tiền hàng hay tiền thuế mà anh thanh toán tới đâu sẽ trừ dần vào khoản 110.000.000đ anh nợ họ ở trên

Trong phần mềm, có 2 cách để anh ghi nhận việc thanh toán cho nhà cung cấp.

* Cách 1: TH tạm ứng cho nhà cung cấp trước khi họ gửi hóa đơn:

  • Vào menu Kế toán/ Nhà cung cấp/ Thanh toán, tạo ghi nhận thanh toán (H1)
  • Ghi nhận các thông tin tên nhà cung cấp, số tiền, ngày chuyển, ghi nhớ nội dung…. theo Ủy nhiệm chi của ngân hàng (H2). Lưu và xác nhận thanh toán
  • Khi hóa đơn nhà ucng cấp về tạo hóa đơn từ đơn hàng và gán khỏa thanh toán cũ vào ở cuối hóa đơn (sau khi xác nhận hóa đơn theo ngày thực tế trên hóa đơn nhà cung cấp) (H3)
  • Khoản thanh toán thứ 2 có thể làm tạo theo cách này hoặc dùng ngay nút Thanh toán trên hóa đơn để ghi nhận phần còn lại.

* Cách 2: TH nhà cung cấp gửi hóa đơn trước khi thanh toán: Sử dụng ngay nút thanh toán trên hóa đơn để ghi nhận số tiền thực tế chuyển cho từng lần

Quy trình tạm ứng theo P.O trong ERP

Quy trình tạm ứng theo P.O trong ERP

Quy trình tạm ứng theo P.O trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.