Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quy trình đổi hàng hóa trong odoo

Ảnh đại diện
duong van dong

Quy trình đổi hàng hóa trong odoo
Bài toán của mình là mua hàng rồi, nhưng sản phẩm bị lỗi mình trả lại nhà cung cấp và nhà cung cấp trả lại cho mình sản phẩm khác bằng tiền với sản phẩm mình đã mua.
Vậy bây giờ thì mình nên xử lý các bước trên odoo như thế nào cho chuẩn ạ
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Giả sử:
1. PO0001, mua 10 cái "Bút máy xanh"
2. Khi validate PO0001, Odoo sẽ tự động tạo phiếu nhận - vd: "WH/IN/0001" - 10 Bút máy xanh

Tình huống trả hàng và đổi thứ khác có thể xử lý như sau

1. Nhận đủ 10 cái để hoàn tất WH/IN/0001
2. Trên WH/IN/0001, bấm nút Return để trả lại 1 cái. Khi làm return, nhớ chọn đánh dấu check vào ô "To Rufund". Lúc này Odoo sẽ tạo một phiếu xuất trả, vd WH/OUT/0001
3. Hoàn thành phiếu trả WH/OUT/0001
4. Quay lại PO để sửa số lượng đặt hàng thành 9 và thêm một dòng cho sản phẩm thay thế rồi Save PO (nhớ điền giá tiền bằng giá). Lúc này, Odoo sẽ tạo thêm phiếu nhận hàng WH/IN/0002 cho sản phẩm thay thế đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.