Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Quy trình của ERP CRM

Xin chào các bạn, hiện mình đang nghiên cứu ERP CRM và so sánh ERP CRM với SAP CRM. Các bạn có thể cho mình hỏi ERP CRM có bao nhiêu qui trình? Và đó là những qui trình nào vậy ạ. Cam ơn mọi ngưới

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Để xem một process hay workflow bất kỳ trong OpenERP, bạn có thể vào menu Setting/Technical/Workflow (Enterprise Process).

Bên dưới là link tài liệu về CRM trong OpenERP. Còn về câu hỏi "Các bạn có thể cho mình hỏi ERP CRM có bao nhiêu qui trình?" thì theo mình trong OpenERP có N quy trình. Quy trình là do bạn tự định nghĩa ra, dựa trên các model, kết hợp với server action hoặc automate action,…

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/sales/crm/overview/getting-started-with-crm-in-viindoo.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Mình không hiểu câu hỏi của bạn lắm…

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning, là một loại phần mềm quản trị và hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (nhân lực, tài chính, tư liệu sản xuất, nguồn lực sản xuất, v.v.)

CRM là viết tắt của Customer Relationships Management, là một loại phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.

ERPOnline cung cấp một phần mềm bao gồm cả ERP và CRM. CRM được tích hợp hữu cơ trên toàn bộ các phân hệ trên ERPOnline.

SAP CRM thì đơn thuần chỉ là một phần mềm CRM và không hơn. Bạn không thể hoạch định nguồn lực doanh nghiệp với một phần mềm CRM.

https://www.erponline.vn/vi/gioi-thieu/erponline-la-gi

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

cảm ơn lời góp ý của bạn, mình đang nghiên cứu 1 trong các phân hệ của open erp là CRM. mình đang tìm kiếm những process chính của crm trong open erp

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.