Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quy tắc lương cho nhân viên theo ngày công

Ảnh đại diện
Đinh Trọng Nhân

Admin cho em hỏi về vấn đề tạo quy tắc lương cho nhân viên theo ngày công trường hợp của em như sau:
- Số lượng nhân viên cần tính lương 50 người
- lương phụ cấp : Phụ cấp cơm, Phụ cấp xăng xe, Phụ cấp thâm niên
ví dụ: Phụ cấp cơm thực lãnh = Tiền Phụ cấp cơm tháng / 26 * số ngầy đi làm
Phụ cấp xăng xe thực lãnh= Tiền Phụ xăng xe tháng / 26 * số ngầy đi làm
Phụ cấp thâm niên thực lãnh = Tiền Phụ thâm niên tháng / 26 * số ngầy đi làm
- Các khoản phụ cấp mỗi người một giá trị không giống nhau
- Các khoản bảo hiểm đồng nhất


theo em biết thì OpenErp hổ trợ xây dựng quy tắc lương theo nhóm "các thông số lương của nhân viên mang tính đồng nhất" vậy trong trường hợp mỗi người có một giá trị các khoảng lương hoàn toàn khác nhau không ai giống ai thì em xây dựng quy tắc lương như thế nào để tiết kiệm thời gian nhập liệu cho nhân viên tính lương

Cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Với bài toàn này thì tất cả các thông tin khác bạn có thể đưa vào hợp đồng và ở quy tắc lương (Salary Rule) thì lấy giá trị theo hợp đồng. Chỉ còn 1 ẩn số cần giải quyết để đi đến tính lương tự động (không có ai phải nhập liệu), đó là "số ngày đi làm ".

Nếu số ngày đi làm bạn tính dựa trên tổng số ngày theo khung giờ làm việc - số ngày nghỉ thì đơn giản (yêu cầu là phải sử dụng module hr_holidays để ghi nhận ngày nghỉ). Lúc này, bạn chỉ cần làm quy tắc để tính lương theo cái đó, biến sử dụng trong mã Python ở quy tắc lương là worked_days

Nếu số ngày đi làm dựa trên dữ liệu có/vắng từ máy chấm công thì có lẽ bạn cần tuỳ biến một chút. Ở ERPOnline có module tích hợp máy chấm công sẽ có thể giúp bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.