Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quy định đơn vị bán hàng

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Mình chưa rõ lắm phần quy đổi đơn vị bán, đơn vị mua quy định thì thiết lập được rồi
ví dụ, nhập hàng là hộp, khi bán lẻ minh chia ra bán đơn vị nhỏ hơn thì phần tab Bán hàng không thấy mục để chia, Ad hướng dẫn giúp.
01 Hộp Diệp hạ Châu có10Vi x 10Vien, mình muốn chia đơn vị ra Vỉ và Viên để bán (đơn vị lưu kho sẽ là đơn vị nhỏ nhất Viên),nhưng giá vốn vẫn tính về theo đơn vị nhập hàng (đơn vị lưu trữ) Viên.

Quy định đơn vị bán hàng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
DOAN TIEN THINH viết:

Mình chưa rõ lắm phần quy đổi đơn vị bán, đơn vị mua quy định thì thiết lập được rồi
ví dụ, nhập hàng là hộp, khi bán lẻ minh chia ra bán đơn vị nhỏ hơn thì phần tab Bán hàng không thấy mục để chia, Ad hướng dẫn giúp.
01 Hộp Diệp hạ Châu có10Vi x 10Vien, mình muốn chia đơn vị ra Vỉ và Viên để bán (đơn vị lưu kho sẽ là đơn vị nhỏ nhất Viên),nhưng giá vốn vẫn tính về theo đơn vị nhập hàng (đơn vị lưu trữ) Viên.Chào bạn,


Việc quy đồi đơn vị sản phẩm chỉ thực hiện được nếu các đơn vị quy đổi thuộc cùng một nhóm.

Để trả lời câu hỏi của bạn mình sẽ làm ví dụ như sau:

eg: Mua 15 hộp Diệp Hạ Châu, giá mua 100.000đ, đơn vị mua hàng là hộp, đơn vị lưu kho là viên. Tiếp theo bạn cấu hình sản phẩm và đơn vị đo lường theo các bước:

Bước 1: Cấu hình đơn vị đo lường là viên và hộp (xem H1, H2)

Đơn vị viên: Mình chọn làm đơn vị gốc của nhóm này.

Đơn vị hộp: Chọn kiểu lớn hơn đơn vị gốc với tỷ lệ 100 lần (vì 1 hộp = 10 vỉ *10 viên = 100 viên)

Bạn có thể áp dụng theo công thức để quy đổi đơn vị : 1 * (đơn vị này) = tỷ lệ * (đơn vị gốc)

Bước 2: Cấu hình sản phẩm ( xem H3)

Bước 3: Tạo 1 đơn mua hàng với số lượng 15, đơn vị là Hộp

Như vậy bạn có thể xem kết quả trong kho sẽ tự quy đổi đơn vị tính sang viên (H4).

Quy định đơn vị bán hàng trong ERP

Quy định đơn vị bán hàng trong ERP

Quy định đơn vị bán hàng trong ERP

Quy định đơn vị bán hàng trong ERP

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Yes, thanks Hao, mình có làm theo hướng trên thì thấy ổn, nhưng có hướng nào để xuất hiện drop down list để tại giao diện POS, khi bán hàng các bạn bán có thể chọn, đơn vị thuận tiện hơn. không

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.