Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý việc mua hàng từ NCC và giao trực tiếp cho khách hàng

Làm thế nào để tôi quản lý việc mua hàng từ nhà cung cấp và giao trực tiếp cho khách hàng trên phần mềm nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Để quản lý việc mua hàng từ NCC và giao hàng trực tiếp cho khách hàng, trên Viindoo, bạn tiến hành thao tác như sau: (Lưu ý: Tính năng mua hàng từ NCC và giao hàng trực tiếp tới khách hàng chỉ áp dụng với từng sản phẩm được thiết lập, không áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong hệ thống.)

 1. Vào Mua hàng > Cấu hình > Thiết lập:

 1. Tìm đến phần thiết lập Kho vận > kích hoạt tính năng Dropshipping:

 1. Tìm đến sản phẩm mà bạn muốn thiết lập phương thức bán hàng giao trực tiếp từ NCC cho khách hàng:

  1. Tại tab Kho vận > Tuyến cung ứng > Chọn Dropship:

 1. Tại tab Mua hàng > Chọn NCC sẽ mua sản phẩm:

 1. Tạo một luồng mua hàng từ NCC và giao trực tiếp kho khách hàng:

  1. Tạo đơn bán với sản phẩm đã thiết lập dropship:

 1. Khi đơn bán được xác nhận, phần mềm sẽ tự động sinh đơn mua từ NCC đã được thiết lập trong cấu hình sản phẩm:

 1. Tiến hành xác nhận đơn mua và nhận hàng:

 1. Để xem được báo cáo về sản phẩm được kinh doanh theo hình thức dropship:

Vào Kho vận > Báo cáo > Dịch chuyển kho:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.