Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý nhân sự với công ty có nhiều chi nhánh

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

ERPOnline ơi, cho mình hỏi với


Công ty tớ hiện có 2 chi nhánh ở 2 địa chỉ khác nhau, nhưng chung bộ phận quản lý backoffice, và các thành viên trong 2 chi nhánh có sự luân chuyển làm việc với nhau.


Sau này công ty mở thêm các chi nhánh mới thì bộ phận khối văn phòng và ban lãnh đạo vẫn với mô hình này.


Vậy thì mình cấu hình hệ thống như thế nào để thể hiện việc đó nhỉ?


Vì Thảo thử tạo công ty mới thì các nhân sự không quản lý và luân chuyển với nhau được.

Mà tạo 1 công ty thì chỉ có thể hiện 1 địa chỉ.

Hay là Thảo tạo 1 công ty nhưng sổ địa chỉ là nhiều chi nhánh khác nhau nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Thư
Best Answer

Chào chị, 

Với mô hình công ty có nhiều chi nhánh và chung bộ phận quản lý, chị có thể quản lý trên 1 công ty.  Mô hình đa công ty chỉ áp dụng cho các chi nhánh hạch toán độc lập, quản lý hồ sơ nhân viên riêng biệt, hạch toán lương riêng biệt, không có sự luân chuyển nhân sự giữa các chi nhánh. Vì vậy, phương án tạo đa công ty không phù hợp.

Trường hợp các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, quản lý trên cùng 1 công ty, em đề xuất 2 phương án như sau:

1. Phương án 1: Sử dụng trường Địa chỉ làm việc trên hồ sơ nhân viên để quản lý nhân sự - sử dụng tính năng có sẵn của hệ thống.

Trên liên hệ là công ty của mình, chị nhập địa chỉ của văn phòng chính thức. Các chi nhánh chị tạo địa chỉ tại tab Liên lạc & Địa chỉ như ảnh:


Trên hồ sơ nhân viên, chọn Địa chỉ làm việc là liên hệ đã tạo ở trên.

 

* Ưu điểm:

- Quản lý sổ địa chỉ của công ty và các chi nhánh.

- Thể hiện địa chỉ làm việc của nhân viên trên các chi nhánh.

- Các nhân viên trên các chi nhánh được quản lý bởi 1 bộ phận quản lý.

- Có sự luân chuyển nhân sự giữa các chi nhánh.

* Nhược điểm:

- Không có sự phân quyền giữa các chi nhánh: nhân viên ở chi nhánh này có thể xem được thông tin của chi nhánh khác.

- Chưa rạch ròi giữa lương, doanh thu, kế toán... giữa các chi nhánh. 


2. Phương án 2: Tùy biến phát triển tính năng để đáp ứng nhu cầu quản lý hồ sơ nhân viên theo từng chi nhánh.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự với công ty có nhiều chi nhánh một cách hoàn thiện hơn, chị có thể liên hệ tới bộ phận Sale để được tư vấn.

 
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.