Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý kế toán Đa công ty

Mình muốn hỏi là cách thiết lập quản lý kế toán cho đa công ty ạ?

Hiện tại mình có 2 công ty con và 1 công ty mẹ, đã tạo trên hệ thống Viindoo, các modul khác như Dự án, Tuyển dụng thì hoàn toàn tách biệt. Nhưng khi mình tạo hóa đơn trong modul Kế toán của một công ty con thì hệ thống cảnh báo là cần thiết lập Sổ nhật ký.


Khi mình vào thiết lập sổ nhật ký thì chỉ thấy Công ty mẹ là Thiên Minh Capital, chứ không có sổ nhật ký của các công ty con mình đã tạo.


Nên thắc mắc của mình là làm sao để thiết lập kế toán cho Đa công ty được ạ? Các bước thực hiện sẽ như thế nào?Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.