Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý định mức nguyên vật liệu

Chúng tôi là doanh nghiệp nhập linh phụ kiện để sản xuất , lắp ráp và xuất bán thành phẩm. Tôi muốn quản lý định mức nguyên vật liệu thì hệ thống có đáp ứng được không? Ví dụ: Chúng tôi có sản phẩm Bản mạch điện tử bao gồm: - Điện trở: 5 pcs - Tụ̣ điện: 2 pcs - Dây dẫn: 1 pcs

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn!

Hệ thống cung cấp tính năng quản lý định mức nguyên vật liệu qua các bước sau:

  1. Bước 1: Tạo các sản phẩm tương ứng với ví dụ trên    2. Bước 2: Thiết lập BoM (định mức nguyên liệu) với loại nguyên liệu với số lượng tương ứng, và chọn kiểu định mức là Sản xuất ra sản phẩm này.


    Khi thực hiện lệnh sản xuất Bản mạch điện tử, thì phần mềm sẽ căn cứ́ vào số lượng, chủng loại nguyên liệu được thiết lập trên BOM để quản lý số lượng đã tiêu thụ trong hoạt động sản xuất tại đây.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.