Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý định mức nguyên vật liệu

Chúng tôi là doanh nghiệp nhập linh phụ kiện để sản xuất , lắp ráp và xuất bán thành phẩm. Tôi muốn quản lý định mức nguyên vật liệu thì hệ thống có đáp ứng được không? Ví dụ: Chúng tôi có sản phẩm Bản mạch điện tử bao gồm: - Điện trở: 5 pcs - Tụ̣ điện: 2 pcs - Dây dẫn: 1 pcs

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn!

Hệ thống cung cấp tính năng quản lý định mức nguyên vật liệu qua các bước sau:

  1. Bước 1: Tạo các sản phẩm tương ứng với ví dụ trên    2. Bước 2: Thiết lập BoM (định mức nguyên liệu) với loại nguyên liệu với số lượng tương ứng, và chọn kiểu định mức là Sản xuất ra sản phẩm này.


    Khi thực hiện lệnh sản xuất Bản mạch điện tử, thì phần mềm sẽ căn cứ́ vào số lượng, chủng loại nguyên liệu được thiết lập trên BOM để quản lý số lượng đã tiêu thụ trong hoạt động sản xuất tại đây.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ