Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý chi phí trong module Project Management

Ảnh đại diện
võ thị yến

Trong module Project Management, Em muốn tính toán hoặc quản lý chi phí cho các dự án thì phải làm như thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn có thể sử dụng chức năng dự án và hợp đồng để tập hơn chi phí thông qua các tài khoản quản trị.
Về nguyên tắc, bạn có thể sử dụng chức năng này để tập hợp mọi giao dịch kinh tế (mua, bán, trả lương, sản xuất, chấm công, v.v) liên quan đến một dự án hay một hợp đồng dịch vụ phức tạp.
Ví dụ: xem đính kèm.

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
võ thị yến
Bài trả lời tốt nhất

sao e kích hoạt tài khoản quản trị rồi mà không thấy các chức năng như trong hình a đính kèm ạ. Làm sao để có thể tập hợp được chi phí như a nói ạ.

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
võ thị yến
Bài trả lời tốt nhất

cảm ơn a nhiều ạ. Của e vẫn hiện ra bảng chi phí nhưng sao k có hiện số hóa đơn e đã lập với khách hàng à a.

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Quản lý chi phí trong module Project Management ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Khi bạn tạo contract, một dự án sẽ được tạo và một analytic account cũng được tạo. Khi bạn mua bán thì hạch toán thêm vào tài khoản đó. Cần theo dõi chi phí / doanh thu liên quan đến contract thì bấm vào nút Cost/Revenue ở trên form contract sẽ ra kết quả giống như hình tớ đính kèm

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
võ thị yến
Bài trả lời tốt nhất

dạ không có hoạt động sản xuất ạ, có những mục tính tổng chi phí nhưng e không rõ đó là tổng của những chi phí nào à a

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn kích hoạt kế toán quản trị các chức năng liên quan lên là bạn có thể tập hợp được chi phí.
Dự án của bạn có hoạt động sản xuất không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ