Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý 3 công ty riêng biệt trong ERP

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Admin cho em hỏi với ạ.
Công ty em giờ có 3 công ty con, giờ muốn quản lý trên hệ thống erponline cho 3 công ty riêng biệt. Không biết quản lý thế nòa? Mong admin cho em cách xử lý tý ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Việc triển khai môi trường đa công ty thì có mấy việc chính sau:
1. Quy hoạch tài nguyên dùng chung, dùng riêng và phân quyền phụ hợp cho từng nhóm users đối với các tài nguyên đó.
2. Thiết lập các quy trình liên công ty, nếu có. Ví dụ: A đặt hàng B bằng một PO (đơn hàng mua) thì hệ thống phải tự động dùng dữ liệu đó để tạo SO (đơn hàng bán) ở phía B; hay các quy trình cung ứng (push / procurement rule) giữa các công ty
3. Lập các báo cáo hợp nhất về công ty mẹ

Nói chung, bạn cần có Nhà tư vấn triển khai và đội ngũ kỹ thuật đằng sau họ. Chứ phía doanh nghiệp sẽ không thể tự triển khai được trường hợp này. Ngay các các đơn vị chuyên dịch vụ Odoo mà gặp bài toán môi trường đa công ty nhiều khi còn… "ngáp" :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.