Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Product Expiry Date

Ảnh đại diện
Đạt

Hi all,

Hiện tại em đang tìm hiểu về phần quản lý kho hàng với tính năng quản lý theo Lots với hạn dùng sản phẩm trong Odoo.
Em thấy Odoo đang tính ngày hết hạn sản phẩm dựa trên công thức sau: Ngày hết hạn = Ngày nhập kho + Product Life Time.

Nhưng với các sản phẩm thuốc thì lại tính bằng Ngày hết hạn = ngày sản xuất + Product life time. Như vậy có cách nào để Odoo vận hành phù hợp ko ạ?

Thân gửi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Có lẽ bạn đang nhầm lẫn giữa khái niệm "vòng đời sản phẩm - Product life time" và "ngày hết hạn".

Vòng đời giúp cho các nhà tiếp thị xác định các giai đoạn khác nhau của sản phẩm qua sự thay đổi của doanh số và lợi nhuận. Có 4 giai đoạn trong vòng đời sản phẩm là: giới thiệu, phát triển, chín muồi và suy tàn. Dựa vào việc xác định các giai đoạn của vòng đời mà doanh nghiệp đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để tăng doanh số, kéo dài vòng đời sản phẩm… /quote]

Bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm này.

Trong Odoo, bạn có thể quản lý ngày hết hạn (hay ngày loại bỏ), Ngày kết thúc vòng đời, sản phẩm sử dụng tốt nhất trước ngày và ngày cần cảnh báo dựa trên số lot hay số Serial.

Bạn có thể tham khảo theo ví dụ đính kèm

Vòng đời sản phẩm - Product life time trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.