Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

POS Service Management

Ảnh đại diện
Đoàn Hồng

https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/pos_service_management/
Em xin hỏi modul "POS Service Management" có trong ERP chưa?
Trong POs của Erp em không thể tạo đơn đặt hàng. Lỗi đâu xin mọi người chỉ giúp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất
Đoàn Thu Hồng viết:
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/pos_service_management/
Em xin hỏi modul "POS Service Management" có trong ERP chưa?
Đây là module phát triển bởi một bên thứ 3 và nó không có trong bản Odoo standard. Dĩ nhiên, bạn có thể mua và sử dụng nó.
Đoàn Thu Hồng viết:
Trong POs của Erp em không thể tạo đơn đặt hàng. Lỗi đâu xin mọi người chỉ giúp
Có nhiều thứ có thể làm cho hệ thống không tạo được đơn hàng ở PoS như cấu hình không đúng, phần mềm bị chỉnh sửa và gây lỗi, trình duyệt có phiên bản cách đây cả nửa thập kỷ, v.v.
Nếu bạn có thể nói rõ hơn thì mình có thể giúp. Ví dụ: không tạo được thì có báo lỗi không? Nếu có thì báo lỗi gì?
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ