Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

POS ko hiển thị & B2C & B2B

Ảnh đại diện
Thinh

Hi

Phần POS của mình vừa tạo ko hiển thị, bạn kiểm tra xem

Phần quản lý giá mình có thể vừa quản lý giá bán B2C(inluded Tax) và giá mua B2B (exluded tax) được không ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,
Mình kiểm tra thấy phần POS hoạt động bình thường. Không biết bạn nói phần nào không hiển thị?
Ở phần POS khi bạn thiết lập Điểm bán hàng, bạn có thể lựa chọn tính giá đã bao gồm thuế. Vui lòng xem hình đính kèm

Thiết lập phần POS trong hệ thống ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.