Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

Phiếu thu, phiếu chi không liên quan tới hóa đơn

Ảnh đại diện
Trần Hà

Cho mình hỏi vấn đề này: Mình đang cần lập phiếu thu chi không liên quan tới hóa đơn, vd như chi tạm ứng, chi tiền bốc xếp, nhận vốn góp, …. Mình được hướng dẫn vào phần Biên lai mua hàng đối với Phiếu chi, Biên lai bán hàng đối với Phiếu thu. Nhưng khi mình lập phiếu thu, vào phần Biên lai bán hàng, ở phần Tài khoản thì chỉ có các tài khoản liên quan đến doanh thu như 511, 711 và không có mục để thêm mới tài khoản khác thì làm tn?
Khi lập phiếu chi, vào Biên lai mua hàng, ở phần Sổ nhật ký chỉ có 2 sổ nhật ký là Sổ nhật ký mua hàng và Sổ nhật ký hoàn tiền mua hàng, vậy những nghiệp vụ không liên quan đến mua bán hàng thì khi lên sổ có bị ảnh hưởng hay không?
Nhờ cả nhà giúp ah.
Thanks all!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Trần Hà wrote:

Dear anh!
Với biên lai bán hàng em vd định khoản nhập góp vốn kinh doanh N1111/C411; hoặc thu lại tiền tạm ứng N1111/C14; như vậy khi vào biên lai bán hàng e sẽ làm ntn?
Với sổ nhật ký, a có thể hướng dẫn để thêm sổ được không ah? em cũng vd luôn trường hợp chi tạm ứng N141/C1111, trường hợp này không lquan gì tới sổ nhật ký mua hàng cả

Với những nghiệp vụ này bạn không nên sử dụng Biên lai. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng Biên lai trong Odoo hoặc ERPOnline tại đây

Cụ thể trong trường hợp này bạn nên sử dụng menu Accounting / Journal Entries / Journal Vouchers. Tất nhiên, mặc định menu này chỉ dành cho Group quyền Technical Setting.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi bạn,

Đối với cá Biên lai mua/bán hàng, bạn truy cập vào menu Accounting / Configuration / Accounts / Templates / Account Types. Mở một Account Type bất kỳ, bạn để ý trường P&L / BS Category có 4 tùy chọn, trong đó có tùy chọn là Profit & Loss (Income Account). Sau đó bạn truy cập vào menu Accounting / Configuration / Accounts / Accounts , vào một Account bất kỳ (ví dụ 5111), bạn để ý trường Account Type sẽ liên kết đến 1 trong các Account Type mà bạn vừa xem ở trên. Tất cả Account nào thuộc Account Type có trường P&L / BS Category là Profit & Loss (Income Account) thì sẽ được hiển thị ra trên Biên lai bán hàng. Ngược lại (Profit & Loss (Expense Account)) sẽ được hiển thị trên Biên lai mua hàng. Như vậy nếu bạn muốn Account nào hiển thị trên Biên lai mua / bán bạn cần vào tài khoản đó và chọn Account Type là Type mà có trường P&L / BS Category phù hợp (Income hoặc Expense).

Đối với sổ nhật ký, bạn ghi sai nghiệp vụ thì về mặt phần mềm không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn ghi nhận các số liệu. Chỉ có điều khi bạn xem BCTC hoặc các phân tích quản trị thì số liệu sẽ bị sai.

Tuy nhiên, không phải vô cớ mà phần mềm chỉ lọc ra những tài khoản doanh thu (511,711,…) trên biên lai bán hàng. Theo mình, bạn cần cho mình biết: đối với biên lai bán hàng, bạn không dùng các tài khoản doanh thù thì bạn định dùng những tài khoản gì?

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Hà
Best Answer

Dear anh!
Với biên lai bán hàng em vd định khoản nhập góp vốn kinh doanh N1111/C411; hoặc thu lại tiền tạm ứng N1111/C14; như vậy khi vào biên lai bán hàng e sẽ làm ntn?
Với sổ nhật ký, a có thể hướng dẫn để thêm sổ được không ah? em cũng vd luôn trường hợp chi tạm ứng N141/C1111, trường hợp này không lquan gì tới sổ nhật ký mua hàng cả

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.