Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Phê duyệt Timesheet / chấm công theo từng cấp bậc

Mình có thắc mắc về vấn đề timesheet, mình muốn chấm công theo từng cấp bậc vd như: các trưởng phòng chỉ được chấm công cho các nhân viên thuộc phòng của mình và giám đốc chỉ cần chấm công cho các trưởng phòng, không cần phải duyệt cho toàn bộ nhân viên. ERP có hỗ trợ vấn đề này không?
Nhờ bạn giải đáp giúp, thanks nhiều!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Mặc định chức năng này đã có, không phải tùy chỉnh gì thêm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ