Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phát sinh lỗi XmlHttpRequestError Not Found thường xuyên

Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng

Hôm qua, sau khi cài đặt module Website, Sáng nay mình thường xuyên gặp lỗi. Phải refresh lại thì chạy được, còn không thì không chạy.
XmlHttpRequestError Not Found
Hình ảnh đính kèm.

Cho hỏi là lỗi này phát sinh do đâu. Xử lý thế nào.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Lỗi gây ra quả thực do hệ thống caching trên cloud. Khi ta thực hiện các thao tác thiết kế web thì nên tắt chức năng caching đi.
Thật không may, hiện tại chức năng này chỉ có thể được thực hiện bởi bộ phận kỹ thuật của ERPOnline. Các khách hàng của ERPOnline có lẽ sẽ phải chờ 10~14 ngày nữa để có thể có chức năng này trong Bảng điều khiển của mình - chế độ tự phục vụ (self-service) mà không cần liên hệ với ERPOnline support.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Chức năng tắt Pagespeed cache đã được bổ sung trong bảng điều khiển ERPOnline của các bạn.
Khi các bác thực hiện việc thiết kế web, hay đăng nhập vào bảng điều khiển và tắt chức năng Pagespeed đi. Sau khi thiết kế xong, ta có thể bật lại để tăng tốc nạp trang cho trang web của các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi bạn, để mình kiểm tra. Có thể lỗi do caching server trên cloud.
Trong vài phút tới đây, hệ thống ERPOnline của bạn có thể chập chờn hoặc không truy cập được trong thời gian từ 15~20 phút.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.