Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

phần trăm các khoản trích theo lương!

cho em hỏi, việc khai báo các tỷ lệ trích này mình sẽ khai báo như thế nào? trong trường hợp mình khai báo tỷ lệ này có hiệu lực ở 1 thời điểm trở đi và trong trường hợp có hiệu lực từ thời điểm này đến thời điểm khác @.@
phần trăm các khoản trích theo lương thông thường cứ 1 năm hoặc 2 năm lại đổi 1 lần, vậy việc thay đổi khai báo ntn? và phần mềm sẽ cho thay đổi ngay hay sau 1 thời gian mới cho thay đổi… và việc thay đổi này nó ảnh hưởng ntn đến các số liệu liên quan nào và BCTC ra sao? @.@
Em xin cảm ơn ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Được biết đội ngũ kỹ thuật bên ErpOnline đang có lộ trình xây dựng bảng cấu trúc lương theo quy định của Việt Nam. Bao giờ thì có thể online được ạ. Ngóng lắm!

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cái này bên mình sẽ xây dựng nhưng chưa có lịch cụ thể do nhu cầu về hàng mục này không cao. Bên mình đang ưu tiên một số các module về web để các khách hàng có thể yêu tâm xây dựng những trang web phức tạp với Odoo ERPOnline mà không mất nhiều công sức.

Trong lúc chờ đợi, bạn vẫn có thể tự xây dựng cấu trúc lương mà không cần đến một module thêm. Bạn có thể mở một topic về xây dựng cấu trúc lương cho doanh nghiệp và ta có thể trao đổi cụ thể hơn. Trong topic đó, bạn có thể giả định một mô hình tổ chức với các phòng ban, các mức lương thưởng khác nhau và chúng ta sẽ giải quyết bài toán đó của bạn.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mặt khác việc trả lương hiện nay ở Việt Nam không có sự thống nhất. Vì vậy để xây dựng 1 mô hình chung cho tất cả các doanh nghiệp là việc không tưởng. Bên mình có thể sẽ xây dựng một vài trường hợp phổ biến thôi.

- Đối với cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp, lương của nhân vien được tính theo bậc, phết phẩy....
- Đối với doanh nghiệp Nhà nước, CP Nhà nước: lương đóng bảo hiểm vẫn theo bậc nhưng lại cộng thêm % lợi nhuận kinh doanh
- Đối với các doanh nghiệp tư nhân, lại theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.... (Thậm chí có doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho nhân viên)

Vậy nên ERPOnline sẽ cố gắng hoàn thiện phần tài liệu hướng dẫn về nhân sự trong thời gian sớm nhất để khách hàng có thể tự xây dựng một cấu trúc lương cho chính doanh nghiệp mình.

Cò trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể tự tìm hiểu bằng cách thảo luận như mình nói ở trên hoặc dùng dịch vụ triển khai module nhân sự của bên mình! ^=^

0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Trong phần mềm có một đối tượng gọi là Cấu trúc lương (Salary Structure) để em định nghĩa cách tính lương. Đối tượng này được gắn với các hợp đồng lao động (Employee Contract).
Để thay đổi cách tính lương, em chỉ cần đổi Employee Contract cho người cần thay đổi là xong

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.