Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền quản lý price list

Chào chuyên gia,

Chuyên gia cho mình hỏi, hiện tại khi tạo đơn bán hàng (sale hay POS), user bình thường cũng vô chọn price list rất là tự do (ví dụ cửa hàng A, có price list A; cửa hàng B có price list B). Có cách nào không cho chọn price list tự do như vậy không ạ? Mình có cách nào mặc định price list đó không? Vì bên mình chỉ có IT mới có quyền update và thay đổi price list cho các cửa hàng.

Cảm ơn chuyên gia ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.