Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phân quyền confirm sales order?

Ảnh đại diện
Giang Nguyen

Dear admin,

Ta có thể phân quyền cho 1 hoặc 1 số user có quyền confirm sales orders do nhân viên tạo được không? Nâng cao một chút là đối với sales order của nhóm khách hàng này thì user này có quyền confirm, của nhóm khách hàng khác thì user khác có quyền confirm?

Xin cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất
Ta có thể phân quyền cho 1 hoặc 1 số user có quyền confirm sales orders do nhân viên tạo được không?
Cái này bạn điều chỉnh nhỏ ngay trong giao diện phần mềm để ẩn nút xác nhận với nhóm không phải quản lý đi là xong. Việc này chỉ mất 1 phút và team bên mình có thể hỗ trợ bạn.

Nâng cao một chút là đối với sales order của nhóm khách hàng này thì user này có quyền confirm, của nhóm khách hàng khác thì user khác có quyền confirm?
Cái này thì cần phải tuỳ biến thêm rồi.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ